Хагас жилийн тайлан хүлээн авах хугацааг сунгалаа

2023-07-06 1 0

Сангийн яамнаас 2023 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн тайлан хүлээн авах хугацааг сунгасантай холбогдуулан Монголын татварын алба хагас жилийн татварын тайлан хүлээн авах хугацааг 2023 оны 07 дугаар сарын 27-ны өдрийг дуустал сунгалаа.

Санамж: Татварын ерөнхий хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2-т зааснаар татвар төлөх хуулийн хугацаанд хамаарахгүй болно.

Холбоотой мэдээ