Эмэгтэй чиний заавал мэдэж байх ёстой 3 зүйл

2019-06-09 4986 0

 

Хэзээ ч эргэж ирэхгүй 3 зүйл бол

цаг хугацаа

хүнд хэлсэн үг

алдсан боломж

Хэзээ ч хаяж болохгүй 3 зүйл бол

амар амгалан

итгэл найдвар

үнэнч байдал

Хамгийн үнэ цэнэтэй 3 зүйл бол

хайр

ѳѳртѳѳ итгэх итгэл

үнэнч нѳхѳрлѳл

Үргэлж бодож явах 3 зүйл бол

хүсэл мѳрѳѳдѳл

амжилт бүтээл

бусдын сайхан сэтгэл

Жинхэнэ хүн болгодог 3 зүйл бол

хѳдѳлмѳр

шударга зан

хариуцлага хүлээх чанар

Амьдралыг сүйрүүлдэг 3 зүйл бол

архидалт

хувиа хичээсэн зан

уур бухимдал

Алдсан бол буцаан бий болгоход хэцүү 3 зүйл

хүндлэл

нѳхѳрлѳл

итгэл найдвар

Хүндэлж явах ёстой 3 хүн

тѳрүүлсэн эцэг эх

сургасан багш нар

ханилсан хань ижил

Холбоотой мэдээ