УАН ЛЕРМА: ЭЭЖИЙН ХАЙР ХҮҮХДИЙН ТАРХИНЫ ХӨГЖИЛ, ИРЭЭДҮЙН АМЖИЛТАД НӨЛӨӨЛДӨГ

2018-09-28 1077 0

 

Амьтан бүрт эхийн хайр халамж байдаг. Адуунд ч үхэрт ч байна. Эх амьтны үрээ хайрлах зан үйл хадгалагдан үлдсэн байдаг. Мөн хүнд ч ялгаагүй. Эх амьтны хүүхэдтэй харьцах зан үйл молекулын төвшинд эсүүдээр зохицуулагддаг. Ээжийн хайр халамж хүүхдэд генийн төвшинд нөлөөлж байдаг тухай эрдэмтэд тогтоосон байдаг. Амиа хорлосон, стресст амархан өртдөг, сэтгэл гутралтай хүмүүсийг судлан үзэхэд багадаа хүчирхийлэлд өртөж байсан төдийгүй эхийн хайр халамж бага авч өссөнтэй холбоотойг илрүүлсэн. Ээжийн хайр халамж генийн төвшинд нөлөөлснөөр хүүхдийн тархинд молекулын төвшинд уургийн нийлэгжил, генийн идэвхжлийн замыг тавьж өгдөг. Энэ нь тухай хүүхдийн амьдралын туршид чухал үүрэгтэй байдаг юм. Хүүхэд багадаа нийгэм эдийн засгийн хангамж сул, хүчирхийлэлд өртөж, эхийх хайр халамжаар дутах үед тархины хөгжилд нь нөлөөлж, тухайн хүүхдийн амжилт, ирээдүйн амьдралд шууд хамааралтай байдаг тухай судалсан байдаг.

Хүүхдийн тархийг хөгжүүлэхэд нярай үеэс анхаарал төвлөрөх чадварыг төлөвшүүлэх нь чухал байдаг. Хүний тархины анхаарал төвлөрөлт 30-40 минут үргэлжилдэг механизмтай. Ямар ч сонирхолтой лекц, хичээл, тоглоом байсан 30 минутын дараа анхаарал нь сарниж эхэлдэг.

Холбоотой мэдээ